• 1.png
  • slajder3.png
  • slajder_2.png

 

 

25/06/2022 - Darmowa komunikacja miejska dla Turystów z Augustowską Kartą Turysty i urodzonych w mieście Augustów

Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp. z o. o. informuje, iż od 01 lipiec 2022 r. (piątek) do 31 sierpnia 2022 r. (środa) z BEZPŁATNYCH przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Augustowie korzystać mogą:

  • osoby legitymujące się Augustowską Kartą Turysty - na podstawie Augustowskiej Karty Turysty wydanej przez Gminę Miasto Augustów wraz z ważnym dokumentem wskazującym na tożsamość właściciela Karty, w okresie wskazanym na Karcie;
  • osoby urodzone w Mieście Augustowie na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu świadczącego o miejscu urodzenia w Augustowie i wskazującym na tożsamość osoby;

 Przypominamy również, że od dnia 17 maja 2022 r. (wtorek) do 31 sierpnia 2022 r. (środa) z BEZPŁATNYCH przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Augustowie korzystać mogą:

  • mieszkańcy Augustowa na podstawie pisemnego oświadczenia o miejscu zamieszkania w Augustowie bądź dowodu osobistego o zameldowaniu w Augustowie bądź legitymacji szkolnej lub innej świadczącej o miejscu zamieszkania;
  • uchodźcy lub członkowie ich rodzin na podstawie paszportu lub zaświadczenia z potwierdzoną datą wjazdu do Polski po 24.02.2022 r.

біженці або члени їх сімей на підставі паспорта або довідки з підтвердженою датою в'їзду до Польщі після 24 лютого 2022 року.


 

Lokalizacja:

Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp. z o. o
16-300 Augustów, ul. Komunalna 3 

REGON:  790192625
NIP:  846-10-03-006

Biuro czynne:  Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna: Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 14:00
ORIKS-TRANS - kontrola biletów:
Komunalna 2 - KODREMPiątek
: 9:00 - 15:00
(785-355-560, orikstrans@gmail.com

Dane Kontaktowe:

Telefon: 87 643 26 85
E-mail ogólny: zkm@necko.com.pl 

 

Marek Sieńkowski - kierownik zakładu: 
sienkowski.marek@necko.com.pl  

Paweł Siedlecki- specjalista ds. komunikacji: 
pawel.siedlecki@necko.com.pl 

Facebook: