• 1.png
  • slajder3.png
  • slajder_2.png

 

 

17.05.2022 - Darmowa komunikacja dla Mieszkańców i Uchodźców z Ukrainy

Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp. z o. o w Augustowie informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/494/2022 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji na terenie Miasta Augustów od dnia 17 maja 2022 r. (wtorek) nastąpiły zmiany w uprawnieniach do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Augustowie.

 Z bezpłatnych przejazdów autobusami mogą korzystać:

  • Mieszkańcy Augustowa na podstawie pisemnego oświadczenia o miejscu zamieszkania w Augustowie bądź dowodu osobistego o zameldowaniu w Augustowie bądź legitymacji szkolnej lub innej świadczącej o miejscu zamieszkania – nie dłużej niż do 31.08.2022 r.

  • Uchodźcy lub członkowie ich rodzin na podstawie paszportu lub zaświadczenia z potwierdzoną datą wjazdu do Polski po 24.02.2022 – nie dłużej niż do 31.08.2022 r.


Lokalizacja:

Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp. z o. o
16-300 Augustów, ul. Komunalna 3 

REGON:  790192625
NIP:  846-10-03-006

Biuro czynne:  Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna: Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 14:00
ORIKS-TRANS - kontrola biletów:
Komunalna 2 - KODREMPiątek
: 9:00 - 15:00
(785-355-560, orikstrans@gmail.com

Dane Kontaktowe:

Telefon: 87 643 26 85
E-mail ogólny: zkm@necko.com.pl 

 

Marek Sieńkowski - kierownik zakładu: 
sienkowski.marek@necko.com.pl  

Paweł Siedlecki- specjalista ds. komunikacji: 
pawel.siedlecki@necko.com.pl 

Facebook: